Algemene voorwaarden & disclaimer voor het gebruik van De Buurtboer app

Met de Buurtboer APP kun je simpel en snel aangeven op welke dagen je wel of niet mee luncht. Fijn voor jullie en fijn voor ons! Je maakt het jullie officemanager makkelijker (het aantal aanwezige lunchers wordt sneller inzichtelijk), jullie hoeven niet onnodig eten weg te gooien en wij kunnen de bestelhoeveelheden nog beter inschatten.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van De Buurtboer B.V. (hierna De Buurtboer) voor het  gebruik van de app & disclaimer. Ons adres is Pilotenstraat 45C, 1059 CH, Amsterdam en wij zijn ingeschreven in de KvK onder nummer 55479542.

Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afwijkende afspraken zullen schriftelijk worden vastgesteld.

Bij het installeren van app ga je akkoord met de algemene voorwaarden & disclaimer voor het gebruik van De Buurtboer app.

Mocht je vragen hebben over deze voorwaarden dan kun je contact met ons opnemen via bovenstaand adres of via info@debuurtboer.nl.

DISCLAIMER

De Buurtboer B.V. (Kamer van Koophandel: 55419542), hierna te noemen De Buurtboer, verleent u hierbij toegang tot De Buurtboer APP en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. De Buurtboer behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de APP is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

De Buurtboer spant zich in om de inhoud van de APP zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de APP aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Buurtboer. In het bijzonder zijn alle prijzen op de APP onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de APP opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Buurtboer nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de app zijn van De Buurtboer.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Buurtboer, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy & Cookiebeleid

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze app zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld worden. Hierbij is de Wet Bescherming Persoonsgegevens leidend. De verwerking van de gegevens heeft geen ander doel dan het mogelijk maken van het gebruik van deze app door de gebruiker, tenzij dit genoodzaakt is krachtens wettelijk voorschrift. De persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen of voor andere doeleinden gebruikt.

Wij maken op deze APP gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze APP mogelijk te maken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Daarnaast kunnen er via onze APP cookies geplaatst worden door derde partijen voor het bijhouden van statistieken over gebruik van onze website (bijv. Google Analytics), het laten zien van video’s (bijv. Youtube) of het kunnen delen van informatie met/op sociale media (bijv. Twitter en Facebook). U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze APP negatief beïnvloeden.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser of bekijk deze link: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies.  

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.