Zó belangrijk vinden jouw werknemers gezondheid op de werkvloer

Het is een onderwerp waar veel over gediscussieerd wordt. In hoeverre is de werkgever verantwoordelijk voor de gezondheid van zijn/haar werknemers? Uit onderzoek door Ruigrok | NetPanel in opdracht van Convenant Gezond Gewicht blijkt dat 71% van de werknemers het onderwerp ‘gezonde leefstijl en vitaliteit op de werkvloer’ (zeer) belangrijk vindt. Zeker iets waar je als werkgever rekening mee dient te houden dus. Maar hoe stimuleer je werknemers tot een gezonde levensstijl en zitten ze wel op jouw bemoeienis te wachten? Het antwoord op die laatste vraag is duidelijk: ruim 60% van de werknemers vindt dat de werkgever hen mag stimuleren om gezond te leven en vitaal te blijven.

Een gezonde leefstijl en vitaliteit op de werkvloer

Om een gezonde leefstijl te stimuleren bij werknemers is het allereerst belangrijk dat ze deze gezonde leefstijl ook tijdens het werk gemakkelijk kunnen voortzetten. Slechts 45% van de werknemers is tevreden met de mogelijkheden die zijn/haar werkgever biedt om gezond en vitaal te kunnen leven. Waar werknemers vooral behoefte aan hebben?

  • Een goede toevoer van frisse lucht
  • Sportfaciliteiten
  • Korting op een sportabonnement
  • Gezondheidschecks
  • Het aanbod van een gezonde lunch

Men vindt het over het algemeen fijn om door de werkgever gestimuleerd te worden om gezonder te leven. Bemoeienis wordt echt minder op prijs gesteld. Het is dus belangrijk om hierin niet over de grens te gaan, waarbij goedbedoelde adviezen en regels juist irritatie oproepen.

Negatieve factoren

In het onderzoek kwamen, naast zaken die men als positieve stimulans voor een gezonde leefstijl zagen, ook factoren naar voren die volgens werknemers een negatieve invloed hebben op hun leefstijl en vitaliteit. Een hoge werkdruk en veel zitten worden het meest genoemd. Een vijfde van de werknemers zegt dat hun werk zo intensief is dat een gezonde leefstijl erbij inschiet. Wil je dat je werknemers zich gezond voelen, dan is het dus belangrijk dat je die twee punten goed in de gaten houdt. Bijvoorbeeld door mensen te stimuleren om niet achter hun bureau te eten.

Het belang van een gezonde lunch op het werk

Eén van de meest belangrijke zaken die wordt genoemd door werknemers is een gezonde lunch. 55% van de werknemers zou het fijn vinden als de werkgever meer gezond eten zou aanbieden. Slechts 25% van de werknemers gaf aan tevreden te zijn met het aanbod van gezonde voeding op het werk. Dat kan beter! Meer dan de helft van de werknemers ziet het als de plicht van de werkgever om ervoor te zorgen dat men gezond kan eten tijdens de pauze.

What’s in it for you?

Ben jij werkgever en vraag je jezelf af of het de inspanning wel waard is? Die twijfel is echt niet nodig. Eerder schreven we al een artikel over de invloed van een goede bedrijfslunch op de productiviteit van je werknemers. Natuurlijk heeft niet alleen de lunch hier invloed op. Alle bovengenoemde zaken dragen bij aan zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid van werknemers. Gezonde mensen presteren beter en ze melden zich veel minder vaak ziek. Je zult zien dat je de investering die je doet in het stimuleren van een gezonde leefstijl op die manier dubbel en dwars terugverdient!