Privacystatement

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens bij de Buurtboer

De Buurtboer verwerkt, gebruikt en bewaart persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we je informeren over de wijze waarop we dat doen.  

Privacywetgeving

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht gegaan. Deze privacywet, die in de hele Europese Unie geldt, bepaalt onder meer hoe persoonsgegevens bewaard en beschermd moeten worden. Alle regels omtrent deze verordening zijn hier terug te vinden.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over wie je bent. Zoals je (voor)naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en leeftijd, maar ook je BSN-nummer of je geboorteplaats. Wanneer anderen over deze gegevens beschikken, verplicht de wet hen daar zorgvuldig mee om te gaan.

Van wie verwerkt de Buurtboer persoonsgegevens?

Klanten
Klanten zijn alle personen die gebruik maken van de lunchservice van de Buurtboer.

Medewerkers
Medewerkers zijn alle personen die de Buurtboer op enige wijze met arbeid ondersteunen.

Partners
Partners zijn personen die op enige wijze met arbeid de organisaties waar de Buurtboer mee samenwerkt ondersteunen.

Geïnteresseerden
Hierbij gaat het om mensen die via onze website interesse hebben getoond in het werk van de Buurtboer en die een contactformulier hebben ingevuld.

Leveranciers
Dit zijn personen binnen de organisaties die de Buurtboer van lunchproducten voorzien.

Bezorgers
Bezorgers zijn de personen die namens de Buurtboer verantwoordelijk zijn voor het afleveren van de lunchproducten van de Buurtboer.

Alle gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

En met welk doel?

Wij slaan persoonsgegevens op om het verzorgen van onze bedrijfslunches en onze bedrijfsvoering mogelijk te maken. Zonder communicatie met klanten, bezorgers, leveranciers, partners en andere betrokkenen zou de Buurtboer haar werk niet kunnen doen.

Concreet: we gebruiken (voor)namen, e-mail adressen, telefoonnummers en vestigingsadressen van organisaties die gebruik maken van onze lunchservice om contact te onderhouden over het inplannen van lunches. Daarnaast gebruiken we deze om te kunnen communiceren over wijzigingen in onze bedrijfsvoering.

Ook gebruiken we persoonsgegevens voor promotie- en marketingdoeleinden. Denk hierbij aan (online) campagnes die we voeren om de zichtbaarheid van de Buurtboer te vergroten en de interesse van potentiële klanten, medewerkers en partners te wekken.

Wil je hiervoor niet benaderd worden? Dat kun je aangeven door onderaan betreffende mails op ‘uitschrijven’ te klikken of een mail te sturen naar info@debuurtboer.nl.

Verder gebruiken wij persoonsgegevens om te onderzoeken hoe gezond onze organisatie is. Zo monitoren wij bijvoorbeeld hoeveel (potentiële) partners en klanten we hebben en in welke regio’s en sectoren deze opereren. Ook bekijken wij of het aantal geïnteresseerden in de Buurtboer groeit.

Wie is hier binnen de Buurtboer verantwoordelijk voor?

De eindverantwoordelijke is onze Managing Director, Matthijs Wink.

Wie kan mijn persoonsgegevens inzien?

Dit zijn de Buurtboer medewerkers die betrokken zijn bij het inplannen van de lunches, het opzetten van (online) campagnes, of het uitbreiden van ons klantenbestand.  

Worden mijn persoonsgegevens uitgewisseld met andere organisaties?

In sommige gevallen worden persoonsgegevens uitgewisseld.

Welke organisaties ontvangen persoonsgegevens van ons?

Er worden nooit persoonsgegevens uitgewisseld met partijen die daar geen direct en praktisch belang bij hebben. Organisaties waarmee persoonsgegevens zijn gedeeld wordt gevraagd die na afsluiting van een project te vernietigen.

Kan ik controleren welke informatie de Buurtboer over mij bewaart?

Ja, dat kan. Als je wil weten welke informatie de Buurtboer over jou bewaart, kun je contact met ons opnemen via info@debuurtboer.nl.

Kan ik informatie laten aanpassen?

Ja, dat kan. Als informatie niet klopt, of als je niet wilt dat bepaalde persoonsgegevens worden opgeslagen, kun je dat aangeven via info@debuurtboer.nl.

Om succesvol onze bedrijfslunches te kunnen leveren zijn de de opgave van tenminste de voornaam van de contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer en vestigingsadres van de organisatie noodzakelijk.

Kan ik me uitschrijven of mijn gegevens laten verwijderen?

Ja, dat kan. Mensen die op enige wijze betrokken zijn voor de Buurtboer, bijvoorbeeld als (potentiële) klant, partner of medewerker, ontvangen (automatische) serviceberichten.

Uitschrijving hiervan is mogelijk door een mail te sturen naar info@debuurtboer.nl.. De gegevens worden dan direct verwijderd. Dat betekent echter dat deelname aan bijvoorbeeld een verdere sollicitatieprocedure, of het gebruikmaken van onze lunchservice, niet langer mogelijk is.

De personen die berichten ontvangen over acties of campagnes van de Buurtboer, of wie onze nieuwsbrief ontvangt, kan zich daarvoor te allen tijde afmelden. Deze optie staat altijd onderaan de mail vermeld.

Het is ook mogelijk aan te geven dat berichten die betrekking hebben op promotie en marketing niet verstuurd mogen worden. Daarvoor kan een mail worden gestuurd naar info@debuurtboer.nl.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden maximaal 26 maanden bewaard, na het moment van het laatste contact.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Vragen over ons privacy beleid kunnen worden gesteld via info@debuurtboer.nl.

Wijzigingen privacy beleid

De Buurtboer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Eventuele wijzigingen zullen we vermelden in dit document.

Disclaimer en Cookies

Meer informatie over onze disclaimer en cookiegebruik is hier te vinden. Onze Algemene Voorwaarden zijn hier te vinden.