“We willen wel, maar ze zijn er niet.”

Vroeger had Caroline van der Lande weinig interesse voor het onderwerp gender-diversity. Door de jaren heen is dat nogal veranderd. In deze blog vertelt ze waarom ze diversiteit inmiddels als een groot goed ziet.

Enorme stap te maken

Er is de afgelopen tijd nogal wat te doen geweest over genderongelijkheid in de startup-wereld, vooral als het gaat om het aantrekken van financiering. Hoewel ik vroeger weinig interesse had voor het onderwerp diversiteit, ben ik ondertussen heel bewust geworden van het belang hiervan. Juist in ons vaak zo progressieve land valt er nog een enorme stap te maken als het gaat om diversiteit in de ondernemerswereld en binnen managementteams. Voor wie de discussie en de cijfers heeft gemist: slechts twaalf procent van de oprichters van startups en scale-ups zijn vrouw en slechts 1,6 procent van de investeringen wordt gedaan in ondernemingen met vrouwelijke founders.

Fundright

#Fundright is een gezamenlijk initiatief van 25 actieve investeerders (venture capital) en TechLeap.NL. Deze teams proberen nu samen verandering in deze cijfers te brengen. Zij hebben zich gecommitteerd om binnen drie jaar dertig procent van hun investeringen te doen in startups met minstens één vrouwelijke founder. Van 1,6 procent naar 30 procent, dat is best een mooi streven.

Quota

Een quotum zoals hierboven wordt nogal eens bekritiseerd. Voor mij voelde dit in eerste instantie ook als een onnodig zwaar middel om een doel te bereiken. Maar het blijkt een van de weinige middelen die in korte tijd echt impact kunnen hebben. In Noorwegen en Italië, waar verplichte quota zijn ingevoerd, voldeden bedrijven die jarenlang achterbleven binnen een paar jaar aan het vereiste aantal topvrouwen. Zonder zo’n harde verplichting lukt het misschien ook, maar zijn we wel dertig jaar verder.

Groupthinking

Voor mij is diversiteit een groot goed. Allereerst vanuit het logische streven naar gelijke kansen voor iedereen, maar los van de nobele kant heb ik in verschillende settings ook het positieve effect van diverse teams ervaren. Eén van de mooie effecten van diversiteit is dat je daarmee groupthinking voorkomt. Groupthinking houdt in dat je onbewust met elkaar eenzelfde mening vormt en hoe homogener de groep, hoe minder er in de groep durft te worden afgeweken, bewust en onbewust. Zo snijdt het mes aan twee kanten: behalve een team met verschillende eigenschappen creëert diversiteit ook een context waarin makkelijker een andere mening of denkwijze geuit wordt.

Bias in the Boardroom

Bij de discussie omtrent diversiteit hoor ik eigenlijk altijd twee redenen waarom bedrijven niet in staat zijn om diversiteit te creëren. Toen ik laatst bij BNR Nieuwsradio was uitgenodigd, zat ook de CEO van een Nederlands familiebedrijf aan tafel. De interviewer vroeg hem hoe er binnen zijn bedrijf met diversiteit werd omgegaan. Zijn antwoord was dat het heel belangrijk is oog te hebben voor diversiteit, maar dat het in eerste instantie vooral om kwaliteit gaat. Dit antwoord hoor ik vaak en eigenlijk wordt er indirect mee gezegd dat diversiteit inboet op kwaliteit. Typisch geval van Bias in the Boardroom: mannen schatten bijvoorbeeld de kwaliteit van mannen hoger in. En dit bevestigt daarin juist het belang van diverse teams. Het tweede clichéantwoord dat hij gaf was dat er simpelweg alleen mannen solliciteren en geen vrouwen. ‘We willen wel, maar ze zijn er niet.’ Tja, als je op je eigen eilandje blijft zitten… Wellicht is het interessant om eens te onderzoeken hoe je wel je doelgroep kan bereiken?

It’s time to #Fundright

In het #FundRight bid book worden tweehonderd veelbelovende start-ups en scale-ups met minimaal één vrouw in het oprichtende team gepresenteerd die oude patronen doorbreken. De Buurtboer is daar één van en daar zijn we heel trots op. Het voorwoord van Prins Constantijn van Oranje, speciaal gezant van TechLeap.NL, nodigt uit tot nadenken. Hoe zit het binnen jouw bedrijf met diversiteit? Hoe kun je nog verbeteren op dat gebied? Bij de Buurboer staat diversiteit zeker op de agenda, maar ook wij merken dat niet alle teams even divers zijn. En dan heb ik het over diversiteit in de breedste zin van het woord: gender, maar ook nationaliteit, leeftijd of type. Er valt altijd iets te verbeteren, of je nu de oprichter bent of medewerker, of je nu man bent of vrouw, oud of jong. Misschien is dat een mooie gedachte om het nieuwe jaar mee te beginnen: blijf kritisch, kijk naar jezelf en naar je organisatie en denk mee over hoe je het ecosysteem kunt blijven verbeteren zodat we daar allemaal wijzer van worden.